Stafett for livet

Stafett for livet

09. October 2022 kl 12:00 - 09. November 2022 kl 12:00

Kreftforeningens "Stafett for livet", 10.-11. september, er et 24 timers arrangement hvor lokalsamfunnet går sammen for å vise støtte til alle som er eller har vært rammet av kreft og for å minnes de som har gått bort.


Alle er velkommen til å delta som deltaker. I et helt døgn går eller løper deltakerne til støtte for alle kreftrammede rundt i landet. Stafetten symboliserer kampen en kreftpasient går igjennom og visualiserer at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Arrangementet er en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.

Fighterrunde: Arrangementet begynner med en «fighterrunde». Fightere er stafettenes æresgjester – de som selv har eller har hatt kreft. Lokalmiljøet heier og hyller sine fightere, som samlet går den første runden rundt løypa.

Stafett: De neste 24 timene går stafetten rundt banen. Hvert lag forplikter seg til å ha minst én deltaker på banen til enhver tid. Alle lagene har et deltakertelt der de møtes mellom sine runder. Her er det rom og tid for uformelle møter, samtaler, hvile og mat.

Lysseremoni: Når mørket faller på dempes musikken, lyset og aktivitetsnivået på området. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni. Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til dem som står i stormen nå.

Avslutning: Etter et døgn er gått, samles alle deltakere, frivillige og arrangører til en felles avslutning og feiring.
Det blir også arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer. For eksempel underholdning fra scene, informasjonsstands om kreft og Kreftforeningens tilbud og innsamlingsaktiviteter.

 

Vil du være med?

Du trenger ikke å ha samlet en hel gjeng før du gjør det. Meld deg på først, så kan du heller fylle laget etter hvert! Har du ikke et lag med deg? Bli med på "Kreftforeningens Åpne Lag - Sammen på tur".

For påmelding til det åpne laget, meld deg på HER