Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonen deles ikke med andre parter. Ved å godta gir du samtykke til dette.
Alternativt må du deaktivere dette på din enhet. Les mer

Jeg godtar
Ambassadøravtale med Globale Sandefjord
Bilde av representanter fra Globale Sandefjord og Sandefjord Byen Vår

Ambassadøravtale med Globale Sandefjord


Sandefjord Byen Vår har tro på mangfold og integrering i næringslivet. Derfor har vi nå blitt ambassadører for Globale Sandefjord.

Gjennom å realisere det flerkulturelle miljøet i kommunen vår som en viktig ressurs i arbeidslivet, oppnår vi en bærekraftig verdiskaping og både økonomiske og menneskelige gevinster.
 
Globale Sandefjord er et samarbeid mellom kommunen, Sandefjord Næringsforening, NAV, næringslivet og frivilligheten. De jobber for at innbyggere med landbakgrunn utenfor Norden som bor i Sandefjord kommune, blir inkludert i arbeid og samfunnsliv gjennom helhetlige og bæredyktige inkluderingsstrategier.
 
Globale Sandefjord sine oppgaver er: 
  1. Inspirere arbeidsgiverne til å anerkjenne og nyttiggjøre seg mangfoldskompetanse som et konkurransefortrinn
  2. Finne grűndertalenter blant innvandrere
  3. Sette arbeidet med inkludering av innbyggere med innvandrerbakgrunn i system, skreddersy og videreutvikle kompetansehevende aktiviteter som matcher fremtidens arbeidsmarkedsbehov
  4. Løfte frem gode historier og erfaringer med arbeids- og samfunnsinkludering
  5. Skape flere arbeidsplasser og bidra til effektiv rekruttering av innvandrere i samarbeid med næringslivet
  6. Jobbe tett med frivilligheten om inkludering og nettverksbygging for å forebygge utenforskap   
Dette er oppgaver som også er viktige for å skape et bærekraftig og levende sentrum.
 
Vi gleder oss til et inspirerende og fruktbart samarbeid i tiden fremover.

Nyheter