Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonen deles ikke med andre parter. Ved å godta gir du samtykke til dette.
Alternativt må du deaktivere dette på din enhet. Les mer

Jeg godtar
Byutviklingsplanen er ferdigstilt
Ekstern referansegruppe har bestått av David Bakke Haugen (Sandefjord kommune), Ingebjørg Tollnes (Sandefjord Næringsforening), Roar Berggren (Nærmiljøutvalget), Hanne Marie Pedersen (Tenk Sandefjord), Inger Elisabeth Teien (Sandefjord Byen Vår) og Faten Lubani (Globale Sandefjord).

Byutviklingsplanen er ferdigstilt


Et levende sentrum er avgjørende for å opprettholde og øke kommunens tiltrekningskraft, spesielt med tanke på å beholde eksisterende innbyggere og tiltrekke seg nye. Byutviklingsplanen som nå er klar, presenterer 35 spesifikke tiltak for å forbedre Sandefjord.

 

Den nye byutviklingsplanen, som har som mål å fremme byutvikling og byliv i Sandefjord sentrum innen 2050, skal behandles politisk i mai og juni. Sentrumsutvikling er essensiell for å tilrettelegge for et samfunn med lavere utslipp innen 2050. Ved å konsentrere utbygging i byområder, kan man redusere inngrep i natur og dyrket mark, samt kutte i transportbehov og de tilhørende utslippene av klimagasser.

Noen av tiltakene kan realiseres på kort sikt, det vil si innen de neste 0-5 årene. Andre kan først implementeres på mellomlang sikt, mellom 10-12 år frem i tid. De større tiltakene innen samferdsel, som er tenkt realisert mot 2050, vil sannsynligvis trenge finansiering fra bypakker og brukerbetaling for å kunne settes i verk. Disse tiltakene tilbyr betydelige fordeler og fortjener derfor en plass i handlingsprogrammet. Byplanleggernes ansvar er å tenke både helhetlig og langsiktig i sitt arbeid.

Les handlingsprogrammet her: Handlingsprogram til "byutviklingsplanen"

 

Nyheter