Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonen deles ikke med andre parter. Ved å godta gir du samtykke til dette.
Alternativt må du deaktivere dette på din enhet. Les mer

Jeg godtar
Tid for sparkesykler

Tid for sparkesykler


Bruker du sparkesykkel som transportmiddel? Da er det greit med en liten oppfriskning av hvilke regler som gjelder slik at både sykelister og gående kan føle seg trygge.

 

Selv om man kjører på to hjul og ikke fire, er elektriske sparkesykler fortsatt forpliktet til å overholde de samme trafikkreglene som alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn. Dette inkluderer å følge alle trafikkskilt, følge fartsgrensene i hver gate, samt å vike for fotgjengere.

Aldersgrense på elsparkesykkel
Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år. Husk at utleieselskapene kan ha høyere aldersgrense, for eksempel 16 eller 18 år.

Krav om hjelm
Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm, men vi anbefaler at alle gjør det. Det er stor forskjell på hvor mye du skader deg med og uten hjelm.

Ruspåvirket kjøring
Det er forbudt å kjøre elsparkesykkel hvis du er påvirket av alkohol eller et annet berusende eller bedøvende middel. Det er den alminnelige promillegrensen på 0,2 som gjelder.

Passasjerer på elsparkesykkel
På elsparkesykler er det ikke tillatt med passasjer. Det er heller ikke tillat å ha passasjerer i en tilhenger som er festet på sparkesykkelen.

Vis hensyn når du parkerer
Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge sparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre. Det betyr at den ikke skal være i veien for de som sykler og går.

Du må parkere slik at det ikke er til hinder for mennesker med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere og de med nedsatt syn.Når du parkerer, skal du sørge for å sette fra deg sparkesykkelen på en slik måte at den ikke velter og skaper problemer for andre trafikanter.

Du kan få gebyr om du parkerer feil
Hvis du parkerer slik at elsparkesykkelen er til hinder eller ulempe for andre, eller på områder hvor det er vist med skilt at det ikke er lov å parkere, kan du få et gebyr på 900 kroner.

Vi oppfordrer til hensynsfull ferdsel slik at alle kan føle seg trygge uansett om man ferdes til fots, på to hjul eller fire.

Riktig god tur!


Kilde: Statens Vegvesen

 

Nyheter