Om oss
Dronefoto av Sandefjord sentrum. Foto: Eirik Clementz Agledal

Om oss

Publisert


Sandefjord Byen Vår AS er en organisasjon for næringsdrivere og gårdeiere i Sandefjord sentrum. Vi jobber for et levende sentrum. Målet vårt er å fremme Sandefjord sentrum som det beste stedet for handel, kultur og gode opplevelser.

Organisasjonen

Sandefjord Byen Vår er en interesseorganisasjon for virksomheter i sentrum av Sandefjord, og er organisert som et aksjeselskap der medlemmene er aksjonærer sammen med Sandefjord Handelstands Forening. Vi har rundt 200 medlemmer i organisasjonen. Virksomheter som er aktive i Sandefjord sentrum så som butikker, tjenesteytere, restauranter, kontorer, meglere og banker.

Sandefjord Byen Vår er driftsselskapet til gamle erverdige Sandefjord Handelsstands Forening som ble stiftet i 1901, og Sandefjord Handelstands forening er i dag største aksjonær i driftsselskapet.

Administrasjonen består av markedsansvarlig samt daglig leder i 100% stilling som rapporterer direkte til styret som består av 6 medlemmer med Hans Jørgen Firing som styrets leder. 

Visjon, misjon, løfter og verdier

SBV jobber hele tiden strategisk og profesjonelt for et levende og trivelig bysentrum.

Visjon

Sentrum skal være byens beste arena for handel, kultur og gode opplevelser.

Misjon

SBV skal fremme medlemmenes interesser og påvirke lokalpolitiske  beslutninger for et levende bysentrum.

Løfter

Sandefjord Byen Vår AS skal:

  • Fremme medlemmenes interesser
  • Engasjere
  • Tilføre relevant kunnskap

Verdier

Tydelig, motiverende og kompetent

 

Styret i Sandefjord Byen Vår AS 2021/2022:

Følgende styresammensetning i SBV AS ble vedtatt på generalforsamlingen
25. mai 2021::

Styreleder
Hans Jørgen Firing, gjenvalgt styreleder (1 år)

Medlemmer
Hans Jørgen Firing, styremedlem
Anthon Sørheim, styremedlem
Merete Mathisen, styremedlem
Per Erik Stickler Holm, styremedlem
Geir Ellefsen, styremedlem
Helene Fon, styremedlem
Trond Frøstrup Næss, styremedlem

Varamedlemmer
Ellen Thuve Berntsen, varamedlem     
Mette Gro Knudsen, varamedlem      

 

For mer informasjon kontakt oss på mobil: 992 31102

Ta kontakt

Nyheter